Author - martin

Sede Vacante

Sede Vacante (v preklade prázdny stolec) je obdobie ohraničené úmrtím alebo abdikáciou pápeža a zvol...