Zberateľstvo ako alternatívna investícia

Späť na Články a blogy

Zberateľstvo ako alternatívna investícia

Ľudia sa obklopovali peknými vecami už od nepamäti. Práve tu treba hľadať počiatky zberateľstva. Za prvé počiny zberateľstva možno považovať zbierky výtvarného umenia kráľovských rodov, šľachty či pontifikov. Takéto zbierky boli ale vecou úzkej skupiny ľudí a bežný človek sa s nimi mohol zoznámiť len veľmi obmedzene. Azda prvou udalosťou, ktorá dala podnet vzniku zberateľstva tak ako ho dnes poznáme bolo vydanie prvej poštovej známky v roku 1840. Bola to práve poštová známka, ktorá spĺňala hneď niekoľko atribútov na to aby sa stala vyhľadávaným zberateľským artiklom: bola zaujímavá, cenovo dostupná, rozšírená, bola to cenina, spájala vtedajší svet prostredníctvom pošty a reprezentovala krajinu, ktorá ju vydala. Ľudia použité známky nevyhadzovali ale začali ich zhromažďovať, vymieňať, katalogizovať. Takto vznikla filatelia asi najrozšírenejší objekt zberateľstva na svete.

Samozrejme filatelia nie je jedinou oblasťou zberateľstva, azda najznámejšou je zbieranie mincí – numizmatika. Počiatok numizmatiky treba hľadať v zbieraní medailí tie však boli vecou úzkeho okruhu ľudí a bežný človek sa k nim nedostal. Aj keď vynález peňazí a mincí je oveľa starší ako poštové známky, zbieranie mincí (numizmatika) vo forme tak ako ho poznáme dnes, sa objavil prakticky súčasne s filateliou.

Zberatelia poháňaní svojou vášňou začali svoje zbierky rozširovať, propagovať, vystavovať. To spôsobovalo stále väčší záujem ľudí zaobstarať si objekty svojho zberateľského záujmu a to nie len jednoduchou výmenou ale aj kúpou. Zbierky sa stali objektom, v ktorom boli uložené peniaze.

Toľko v krátkosti z histórie. Je ale dnes zberateľstvo činnosťou, ktorá nám (okrem potešenia) môže priniesť uchovanie alebo zhodnotenie našich peňazí?

Filatelia

Je niekoľko dôvodov prečo zbierať poštové známky. Okrem samotného potešenia je to zberateľský artikel, ktorý je asi najlepšie katalogizovaný. Hneď po vydaní prvých poštových známok začali vznikať ich prvé katalógy. Dnes ťažko nájdete poštovú známku, ktorá by nebola zaznamenaná v nejakom svetovom katalógu (MICHEL, YVERT, SASSONE, UNIFICATO). Dobrá katalogizácia je veľkou výhodou, pretože viete prakticky ihneď určiť hodnotu známky respektíve vývoj jej ceny. Aké známky zbierať? Je to vždy rozhodovanie medzi emóciami a rozumom. Nie vždy čo sa nám páči musí byť aj hodnotné a naopak. Je dobré sústrediť sa na zbieranie poštových známok jednej krajiny alebo obdobia či tematiky, zbierať známky len výbornej kvality. V prípade skutočne cenných známok mať istotu, že sa nejedná o falzifikáty a ak je to možné zabezpečiť si certifikáty od renomovaných znalcov. Kupovať filatelistický materiál od osvedčených dodávateľov. Treba sledovať trendy – aj vo filatelii platí, že požiadavky trhu podliehajú „módnym“ vlnám, ktoré sa za nejaké obdobie zmenia. Nezabúdajte, že vždy môže nastať moment, keď sa svojej zbierky budete chcieť alebo musieť zbaviť.

Obr. č.1: Porovnanie objemu investičného striebra (1.), zlata (2.) a filatelie (3.) v aktuálnej hodnote cca 1 000 EUR.

 

Numizmatika

Na rozdiel od filatelie alebo iných odborov zberateľstva má numizmatika výhodu v tom, že mince si vždy zachovajú minimálne hodnotu materiálu, z ktorého boli vyrobené. To má za následok aj ich lepšiu likviditu. Aké mince zbierať? Platí to isté ako pre filateliu – je dobré sústrediť sa na jeden štát, oblasť alebo obdobie. Čo sa týka kvality zberateľských mincí (hlavne nových) je z dlhodobého hľadiska výhodnejšie zamerať sa na zbieranie mincí v najvyššej kvalite (PROOF, PROOFLIKE). Aj keď je nákupná cena takýchto mincí o niečo vyššia, ich zhodnotenie je z dlhodobého hľadiska vyššie ako u kvality bežnej (UNC, U, BU).

Tak ako všade tak aj v numizmatike exitujú fenomény. Jedným z nich sú mince vydávané štátmi, ktoré sú členmi eurozóny tzv. euromince. Na začiatku euromincovej eufórie bolo veľa hlasov za to, že táto oblasť postupne nebude taká zaujímavá – opak je však pravdou. Zbieranie euromincí sa naďalej rozvíja a je stále obľúbenejšie. O dôvodoch môžeme špekulovať ale určite to súvisí s ich uniformitou, rozšírenosťou a hrdosťou, každého štátu, ktorý sa členom eurozóny stal.

Na záver by som chcel len uviesť, že pri rozumnom zbieraní poštových známok alebo mincí je veľká šanca, že sa vám vložené peniaze zhodnotia lepšie ako je tomu aktuálne vo finančných inštitúciách. História zbierania poštových známok a mincí, ktorá trvá už 180 rokov to len potvrdzuje. Potešenie, ktoré ale vzniká pri samotnej tvorbe vašej zbierky je ale hodnota, ktorá sa peniazmi ťažko dá vyčísliť.                        

 

 

Fotografia č. 1 použitá v tomto článku – súkromná zbierka autora.

Späť na Články a blogy