Označovanie kvality položiek

Opis položky a fotodokumentácia

VIVIDO venuje veľkú pozornosť objektívnemu opisu a fotodokumentácii každej položky, ktorá je ponúkaná v E-shope. Našim cieľom je poskytnúť zákazníkovi maximum informácií o predmete tak aby sa rozhodol pre jeho kúpu. Snažíme sa prezentovať všetky dôležité detaily ale zároveň neskrývať nedostatky, ktoré ponúkaný predmet môže obsahovať. Pri fotodokumentácii sa riadime týmito zásadami:

  • Prvá fotografia vždy predstavuje celkový pohľad na ponúkanú položku, každá ďalšia fotografia ukazuje jej časti alebo detaily.
  • Pre vyhotovenie fotografií požívame vždy neutrálne pozadie tak aby ponúkaná položka bola jednoznačne identifikovateľná.
  • V prípade filatelie je vždy prezentovaná predná i zadná strana známky. V prípade sérií známok je vždy najprv prezentovaná celá séria a v zapätí zadná strana celej série. Pri niektorých sériách známok sú prezentované (okrem celej série) aj všetky známky osobitne alebo len známky najvyššej katalógovej hodnoty konkrétnej série.
  • Filatelistický materiál (okrem celých zbierok) sa snažíme prezentovať mimo albumov alebo zásobníkov tak aby priesvitné pásky neskresľovali detaily.
  • V prípade, že položka obsahuje dôležitý detail (podpis autora, značka znalca atď.) je tento na fotografii zvýraznený. To isté platí aj pri možných defektoch, ktoré položka môže obsahovať.
  • Pri položkách väčšieho rozsahu (celé zbierky, albumy atď.) nie je možné fotodokumentáciou obsiahnuť všetky detaily. V tomto prípade je prezentovaný maximálny objem fotografií tak aby spolu s opisom položky poskytol objektívny pohľad na rozsah a kvalitu ponúkanej položky.
  • Pri numizmatickom materiáli okrem prednej strany (averzu) a zadnej strany (reverzu) sa snažíme prezentovať aj hranu mince alebo medaile. To samozrejme neplatí pre PROOF sety alebo zbierky väčšieho rozsahu.

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkovi maximum informácií pre to aby sa pre kúpu konkrétnej položky mohol rýchlo rozhodnúť. V prípade, že prezentované informácie sú nedostatočné, na požiadanie radi poskytneme ďalšie detaily. Prosím venujte pozornosť opisu a fotodokumentácii konkrétnej položky, vyhneme sa tak prípadným nedorozumeniam.

Označenie úrovne kvality položky

Už od počiatkov zberateľstva sa ľudia snažili stanoviť pravidlá určovania kvality zbieraných predmetov. Či už pre mince, známky, bankovky alebo aj iné predmety začali používať rôzne označenia tak aby sa dal opísať ich stav – kvalita. Našim cieľom určite nie je zavádzať nové pravidlá hodnotenia kvality zberateľských predmetov alebo otvárať diskusiu o tom, ktorý systém je lepší. V každom prípade ale fotodokumentáciu, ktorá je pre ponúkanú položku najdôležitejšia, dopĺňame aj jej opisom, ktorý vždy obsahuje aj informáciu o jej stave alebo kvalite. Pre opis úrovne kvality položky sa snažíme používať medzinárodne zaužívané označenia, ktoré sú uvedené a vysvetlené nižšie.

Sekcia filatelia (známky)

Označenie používané

VIVIDO

Iné označenie Význam (ENG) Význam (SK)
MNH ** Mint Never Hinged Nepoužitá známka bez nálepky s originálnym lepom
MH * Mint Hinged Nepoužitá známka s originálnym lepom s nálepkou
NG (*) No Gum Nepoužitá známka bez lepu a bez nálepky
USED Used Použitá známka. Toto označenie platí aj pre opečiatkované známky s pôvodným bezchybným lepom.

 

Sekcia numizmatika (mince) a faleristika (vyznamenania a medaile)

Označenie používané VIVIDO Význam (ENG) Skrátený opis (SK)
PROOF Proof / Prooflike Mince vydávané výlučne pre zberateľské účely. Od obehových mincí sa odlišujú vysokou kvalitou spracovania (vysoký lesk, ostrosť reliéfu atď.)
BU Brilliant Uncirculated Minca v perfektnom stave neobsahuje žiadne stopy opotrebenia, manipulácie či stopy vznikajúce pri kontakte s inými mincami.
UNC / U Uncirculated Minca nemá žiadne stopy opotrebenia môže ale obsahovať ľahké stopy spôsobené manipuláciou (škvrny na povrchu, zníženie lesku)
AU About Uncirculated Minca obsahuje ľahké stopy opotrebenia, minimálne polovica pôvodného lesku mince je ale zachovaná.
EF Extra Fine Motív a text mince je ľahko opotrebený používaním ale je jasne rozpoznateľný, minca obsahuje zvyšky pôvodného lesku.
VF Very Fine Najvyššie vystupujúce časti motívu mince či textu sú opotrebené, hlavné detaily sú ale dobre čitateľné.
F Fine Minca vykazuje mierne až stredné  opotrebenie. Celkový motív a text je ale stále rozoznateľný.
VG Very Good Minca je opotrebená, hlavné detaily sú ošúchané (ploché)
G Good Ťažko opotrebená  minca. Hlavný motív je síce rozoznateľný ale väčšina jeho častí je plochá (ošúchaná). Niektoré časti textu sú nečitateľné.

 

Sekcia notafília (bankovky) a filokartia (pohľadnice)

Označenie

používané VIVIDO

Význam (ENG) Skrátený opis (SK)
UNC / U Uncirculated Bankovka je bez akýchkoľvek defektov akoby priamo z tlačiarne. Rohy bankovky sú ostré, bankovka nie je ani ľahko prehnutá. Bankovka má svoj pôvodný lesk.
AU About Uncirculated Táto kvalita bankovky môže obsahovať ľahké znaky manipulácie v banke napr. pri počítaní. K týmto znakom parí ľahko ohnutý roh alebo ľahký prehyb v strede. Tieto znaky však nesmú byť prítomné súčasne. Bankovka má svoj pôvodný lesk.
EF Extremely Fine Bankovka vysokej kvality so znakmi ľahkej manipulácie. Môže obsahovať maximálne tri ľahké prehyby alebo jedno silnejšie prehnutie.
VF Very Fine Bankovka môže obsahovať niekoľko prehybov horizontálne či vertikálne. Papier obsahuje len minimálne stopy znečistenia. Rohy môžu byť ľahko opotrebované ale nie úplne zaguľatené. Bankovka nesmie byť natrhnutá.
F Fine Bankovka obsahuje znaky používania. Hrany môžu obsahovať malé trhliny, ktoré ale nezasahujú do obrazu. Farba je čistá ale nie veľmi ostrá.
VG Very Good Bankovka obsahuje jasné znaky používania. Rohy môžu byť zaguľatené, trhliny môžu zasahovať do samotného obrazu. Pripúšťajú sa malé perforácie vzniknuté používaním alebo dierky od sponiek.
G Good Opotrebovaná bankovka. Obsahuje mnoho prehybov, perforácií, znečistenie, zaguľatené rohy, často aj grafity. Väčšie časti bankovky môžu chýbať.
FA Fair Ťažko opotrebovaná bankovka. Okrem znakov opísaných v kategórii G, môže chýbať až polovica bankovky.
P Poor Totálne zničená bankovka s chýbajúcimi časťami, veľkými perforáciami a znečistením. Časti bankovky môžu byť zlepené páskou.

 

Sekcia interiér a ostatné

Predmety ponúkané v týchto sekciách môžu byť veľmi rôznorodé, preto vo všeobecnosti používame označenie, ktoré najviac vystihuje ich stav.

Označenie

používané VIVIDO

Skrátený opis (SK)
NEW Predmet je nový nepoužívaný a zväčša v pôvodnom balení, ktoré môže byť opotrebené.
BARELY USED Predmet vykazuje malé známky opotrebenia – je vo veľmi zachovalom stave.
USED Predmet obsahuje nedokonalosti spôsobené bežným používaním je však kompletný a nechýba žiadna jeho časť.
POOR Silno opotrebený predmet, môžu hýbať a niektoré jeho časti.

 

Opis položky s určením jej kvality tvorí spolu s fotodokumentáciou základnú informáciu o ponúkanej položke. Ak máte akékoľvek otázky o prezentovanej položke neváhajte nás kontaktovať – radi Vám potrebné informácie doplníme.