Nechajte známky dýchať

Späť na Články a blogy

Nechajte známky dýchať

 

 

 

Uchovávate svoje zbierky poštových známok v tzv. zasklených albumových listoch? Väčšinou sa známky umiestňujú do plastových fólií, ktoré známku uzavrú z prednej i lepovej strany čo môže zapríčiniť hromadenie vlhkosti a následné jej prilepenie o spodnú fóliu. Patentovaný systém MONOLEMBO firmy MARINI® zabezpečuje uchovanie známky tak, že priehľadnou fóliou je prekrytá len jej predná časť.

Obr. č.1: Patentovaný systém MONOLEMBO.

Zadná (lepová) časť známky sa dotýka priamo papiera albumového listu. Takýmto spôsobom je zabezpečená potrebná ventilácia a lepšie uchovanie známky na dlhý čas. Pozrite si aj ďalšie produkty firmy MARINI https://albummarini.com .

Obr. č.2: Aplikácia systému MONOLEMBO na albumových listoch MARINI®.

 

Fotografie použité v tomto článku – Ernesto Marini Srl.

Späť na Články a blogy