Tajná reč poštových známok

Späť na Články a blogy

Tajná reč poštových známok

Určite ste sa už stretli s tým, že na liste alebo pohľadnici bola nalepená poštová známka zvláštnym spôsobom. Zdanlivá nedbanlivosť však nemusí byť náhodná. Listy či pohľadnice mohli ukrývať okrem svojho čitateľného obsahu aj správy, ktoré boli bežnému človeku skryté. V závislosti od toho kde a v akej polohe bola poštová známka nalepená, ste mohli adresátovi oznámiť aj to čo v texte nebolo napísané. Tento fenomén bol rozšírený hlavne koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ak napríklad bola poštová známka nalepená na ležato z pravej strany adresy, mohla dodatočná „tajná“ správa znamenať: Zabudni na mňa, prosím!

Obr. č.1: Pohľadnica z cárskeho Ruska „Jazyk poštových známok“.

Rozlíšiť kedy ide o snahu odosielateľa oznámiť niečo čo iní nemusia vedieť a kedy je to len jeho nedbanlivosť, asi nebude jednoduché. V každom prípade je to zaujímavý a vtipný kus poštovej histórie.

 

Fotografia použitá v tomto článku – súkromná zbierka autora článku.

Späť na Články a blogy